Warszawa w pracach dyplomowych – laureaci konkursu

Prezydent m.st. Warszawy nagrodził autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku. Wyróżniającym się autorom zostały przyznane cenne nagrody finansowe.

Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy i ma na celu wspieranie młodych badaczy, którzy chcą i mogą zmienić swoje miasto. Prace dotyczyły społeczno-gospodarczego rozwoju stolicy.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich (15 000 tys. zł) zdobyła dr Ewa Jarecka-Bidzińska za pracę „Praga-Północ w Warszawie jako dzielnica sztuki”, napisaną pod kierunkiem prof. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej z Politechniki Warszawskiej.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę (7 000 tys. zł) przyznano Maciejowi Polakowskiemu za pracę „Rolnictwo miejskie w strukturze przestrzennej na przykładzie Warszawy”, która powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek z Politechniki Warszawskiej.

„Nagroda Prezydenta” to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się badaniom prowadzonym na warszawskich uczelniach i docenić ich wkład w rozwój Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2016 roku (wcześniej pod nazwą „Dyplomy dla Warszawy”) i ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek oraz środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Na czwartą edycję konkursu wpłynęły prace reprezentujące różnorodne dziedziny nauki. O przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wiodących warszawskich szkół wyższych według rankingu Perspektyw, a także Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Więcej informacji