Warszawa w Budowie z naciskiem na wspólnotę

plakat wydarzeniaW tegorocznej edycji festiwalu Warszawa w Budowie tematem wiodącym jest wspólnota, społeczne relacje i potrzeby mieszkańców stolicy.

Festiwal zajmował się dotąd architekturą i planowaniem przestrzennym miasta, a w tym roku przesuwa akcent z ulic i placów Warszawy na społeczne relacje oraz potrzeby mieszkańców. Do tworzenia programu wspólnych działań organizatorzy zaprosili małe grupy i mikrospołeczności.

– Pandemia gwałtowanie zmieniła świat, pozbawiła złudzenia, że możemy przewidzieć najbliższą przyszłość. Powrót do starego porządku wydaje się niemożliwy. Jednym z kluczowych wyzwań (…) jest potrzeba zdefiniowania na nowo misji instytucji kultury i sztuki – można przeczytać w zapowiedzi 12. festiwalu Warszawa w Budowie.

Jego hasło to „Coś wspólnego”. – Aby odnaleźć COŚ, musimy zmierzyć się z wieloma pytaniami. Czy możliwe jest życie wspólnotowe przy jednoczesnym zachowaniu prywatności? W jaki sposób – wobec postępującej w czasie pandemii nieufności – rozumieć gościnność? Jakie remedium na pogłębiające się podziały społeczne proponują artyści?  

Festiwal rozpocznie się 2 października i potrwa do 17 stycznia 2021 roku. Składa się z dwóch równorzędnych części: wystawy oraz programu wydarzeń realizowanych w oparciu o działania siedmiu grup roboczych. Stałej ekspozycji w Muzeum nad Wisłą towarzyszyć będzie cykl debat, warsztatów i oprowadzeń.

W związku z pandemią koronawirusa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które jest organizatorem festiwalu Warszawa w Budowie, nie planuje wernisażu wystawy w klasycznej formie. Na stronie Muzeum można zapoznać się z aktualnymi zasadami bezpiecznego zwiedzania.

Festiwal Warszawa w Budowie jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.