Warszawa szkoli przyszłych przedsiębiorców

#Academy_Smolna#2019 to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Od marca tego roku wsparcie zyskało już ponad 316 osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach i grupowych szkoleniach z prowadzenia działalności gospodarczej.

Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy: „Jak twierdzą uczestniczący w szkoleniach przedsiębiorcy – są one bardziej skuteczne niż niejedna przeczytana książka. Projekt od lat cieszy się dużym zainteresowaniem między innymi dlatego, że współpracujemy z profesjonalnym gronem doradców i mentorów, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w swojej dziedzinie biznesu. Indywidualne, bezpłatne doradztwo skierowane jest do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej – mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.”

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.2. Generujemy innowacje.

Więcej informacji

Warsztat przedsiębiorców