Wars i Sawa też grają w szachy

20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów, królewskiej gry, w którą można grać już od najmłodszych lat. Warszawa stworzyła do tego dobre warunki, uruchamiając osiem lat temu największy w Polsce i rozpoznawalny w świecie program nauki gry w szachy dla dzieci z klas I-III.

Szachy znacznie poprawiają koncentrację, zwiększają wytrwałość i cierpliwość dzieci, pozwalają rozwinąć intuicję i pamięć, a przede wszystkim umiejętności podejmowania decyzji i analitycznego myślenia. Dlatego warto je upowszechniać i wykorzystywać w procesie edukacji. Badania przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego jednoznacznie potwierdziły walory edukacyjne królewskiej gry – rozwój poznawczy uczniów w stołecznych „klasach szachowych” był szybszy – uczniowie m.in. lepiej dodawali i odejmowali, szybciej reagowali na humor w zadaniu. Warto również dodać, że w stolicy gra w szachy jest także elementem terapii dla uczniów z różnymi dysfunkcjami w 12 szkołach i placówkach specjalnych (w ramach projektu „Rehabilitacja przez Szachy”).

Dzieci z wytypowanej klasy (pierwszej lub drugiej) szkoły podstawowej uczą się gry w szachy przez dwa lata, przez jedną godzinę tygodniowo. Zajęcia prowadzą specjalnie przeszkoleni nauczyciele, którzy mogą korzystać z tematycznej platformy internetowej i konsultować się z koordynatorem merytorycznym. W zajęciach z roku na rok uczestniczy coraz więcej najmłodszych warszawskich uczniów. W I semestrze bieżącego roku szkolnego 2019/2020 wzięło w nich udział ponad 8,5 tys. dzieci – w przybliżeniu, co czwarty uczeń z klas I-III. A najzdolniejsi z nich mogą rozwijać swój talent pod okiem profesjonalistów z Polskiego Związku Szachowego.

Działanie to wpływa na realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Więcej informacji

dzieci grające w szachy