Umowa na budowę systemu BIOM podpisana!

31 października br. podpisano umowę z wykonawcą na budowę systemu informatycznego pn. Bank Informacji o Mieście (BIOM), wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa.

Za pomocą systemu będą zbierane oraz udostępniane dane i informacje dotyczące m.in.: stopnia realizacji celów strategii i programów, poziomów wskaźników obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą Warszawy (w tym w porównaniu do innych miast), poziomu wskaźników normy ISO 37120 (Zrównoważony rozwój społecznyWskaźniki usług miejskich i jakości życia), rocznych planów działań komórek Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych. System zapewni stały dostęp w jednym miejscu do aktualnych danych oraz informacji w postaci: baz danych, generowanych raportów oraz repozytorium (biblioteki) różnego typu opracowań. Z treści udostępnianych przez BIOM będą mogli korzystać wszyscy (przy różnym poziomie uprawnień dostępu) zarówno kadra zarządzająca miastem, urzędnicy, jak i mieszkańcy.