Udział w spotkaniu Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W trakcie spotkania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 12 października dr Paulina Nowicka i Nina Baczyńska zaprezentowały uczestnikom postępy prac nad celami strategicznymi i operacyjnym strategii #Warszawa2030. W czasie dyskusji pojawiły się sugestie, aby  m.in. wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych do kształtowania rynku pracy oraz zapewnić im warunki do rozwoju.

wrdpp