Stypendia artystyczne

Ruszyła kolejna edycja stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, które przyznawane są od 2009 roku. Wnioski do 15 listopada mogą składać zarówno twórcy z dorobkiem, jak i debiutanci.

System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Stypendyści reprezentują różnorodne dziedziny sztuki: literaturę, sztuki wizualne, teatr, film, muzykę, taniec.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy: „Stypendia artystyczne to inwestycja w talenty, idee, projekty, której efekty widać w Warszawie. Dotychczas wsparliśmy finansowo 282 twórców przeznaczając na to 6,5 mln zł. Dzięki wsparciu twórców powstają książki, przedstawienia teatralne, gry edukacyjne, filmy czy też instalacje artystyczne.”

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. „Rozwijamy nasz twórczy potencjał”.

Więcej