Strategia #Warszawa2030 przyjęta przez Radę Miasta!

Wczoraj, tj. 10 maja, na LXVI sesji Rady m.st. Warszawy podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku! 

Strategia wyznacza kierunek zmian, wskazując na kluczowe do osiągnięcia cele. Każdy z celów operacyjnych będzie realizowany przez programy wykonawcze, nad którymi zaczynamy prace. Będą one określały zakres interwencji i wskazywały konkretne działania oraz projekty.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad dokumentem!