Strategia #Warszawa2030 – projekt do konsultacji społecznych

okładka strategiaZachęcamy do zapoznania się z projektem strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych od 11 kwietnia do 15 maja.

PROJEKT STRATEGII #WARSZAWA2030