Strategia #Warszawa2030 na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy

7 maja Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.