Strategia #Warszawa2030 na posiedzeniu Komisji Dzielnicy Żoliborz

13 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Dzielnicy Żoliborz. Członkowie zespołu #Warszawa2030 przedstawili projekt Strategii skierowany do uzgodnień oraz odpowiadali na zadawane pytania.

Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości Dzielnicy Żoliborz pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030!