Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – System bezpłatnego wsparcia dla NGO

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) to kompleksowy system bezpłatnego wsparcia dla fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających, jak i dla osób planujących założenie organizacji pozarządowej. Wspiera współpracę biur Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach SCWO oferowane są nieodpłatnie:

  1. konsultacje i porady księgowo-prawne
  2. webinaria
  3. miejsca do pracy i sale szkoleniowe
  4. roczne cykle

Więcej informacji

Jednocześnie informujemy, że 22 listopada odbędzie się wydarzenie warszawskiego III sektora „ZNAMY ZMIANY – o nowych zasadach i narzędziach współpracy organizacji z miastem”.

Więcej informacji