Sprawozdanie z debaty Warszawa 2030. Gospodarka

Debata #Warszawa2030.Gospodarka odbyła się 26 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik. Była trzecią z tzw. debat tematycznych organizowanych w ramach procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. W debacie wzięło udział ok.100 osób.

Debata była podzielona na dwie części. W pierwszej z nich poruszane były zagadnienia  dot. planowanego przebiegu procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy, natomiast druga część została poświęcona na panel ekspertów i dyskusję z przybyłymi mieszkańcami Warszawy i przedstawicielami różnych stołecznych instytucji i organizacji.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem z debaty…