Spotkanie plenarne Grup Roboczych

6 marca odbyło się plenarne posiedzenie Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii. Celem spotkania było omówienie uwag zebranych podczas uzgodnień projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030W ramach procedury uzgodnień projektu Uchwały uwagi zgłaszały Urzędy Dzielnic i Biura Urzędu m.st. Warszawy.