Spotkanie inauguracyjne grupy roboczej programu „Usługi blisko domu”

We wtorek, 22 października o godz. 13.00, odbędzie się inauguracyjne spotkanie grupy roboczej programu 2.3. „Usługi blisko domu” z udziałem członków zespołu Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego zajmujących się przygotowaniem nowego Studium Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy.

Będziemy rozmawiać o założeniach kształtowania sieci usług oświatowych oraz innych usług społecznych, zasadach zapewnienia ich lokalnej dostępności oraz wynikających z nich zapisach w Studium. Przedstawimy też wynik prac nad Standardem Architektonicznym Szkoły Podstawowej.