Spotkanie Grupy Roboczej ds. systemowych

5 października odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. systemowych. Podczas niego zaprezentowania postępów prac zespołów zadaniowych. Następną część spotkania poświęcono wynikom dotychczasowych prac nad koncepcją hierarchii dokumentów programujących rozwój Warszawy.

system-05-10-2016