Spotkanie Grupy Roboczej ds. dzielnic

27 października się odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. dzielnicowych. Członkowie grupy rozmawiali o roli dzielnic we wdrażaniu Strategii oraz procedurze opiniowania projektu Strategii przez Rady Dzielnic.