Spotkanie dotyczące celu 4. Innowacyjne środowisko

15 maja 2017 r. o godz. 17:30 w Centrum Kreatywności Targowa odbyło się ostatnie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu strategii poświęcone celowi 4. Innowacyjne środowisko. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz Warszawy, eksperci, członkowie Zespołu Redakcyjnego ds. aktualizacji strategii, mieszkańcy, reprezentanci organizacji pozarządowych i urzędnicy.

Uczestników przywitał Pan Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Następnie Pan dr Michał Klepka, ekspert ds. gospodarczych, przedstawił przebieg prac nad przygotowaniem strategii. Pani dr Paulina Nowicka, koordynator prac nad strategią, zaprezentowała poszczególne elementy projektu strategii oraz omówiła cele operacyjne przyporządkowane do celu strategicznego Innowacyjne środowisko.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której każdy z obecnych mógł zgłosić uwagi do projektu i zadać pytanie związane z procesem aktualizacji strategii. Spotkanie podsumował Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=-61mVULuSMs

 

Tym spotkaniem zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu strategii. 15 maja zakończyliśmy również etap zbierania uwag w formularzach papierowych i elektronicznych. Wszystkim zaangażowanym w konsultacje społeczne projektu strategii serdecznie dziękujemy!