Spotkanie dotyczące celu 3. Funkcjonalna przestrzeń

27 kwietnia 2017 r. o godz. 17:30 w sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się spotkanie poświęcone celowi 3. Funkcjonalna przestrzeń w ramach konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju Warszawy. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz Warszawy, eksperci, członkowie Zespołu Redakcyjnego ds. aktualizacji strategii, mieszkańcy, reprezentanci organizacji pozarządowych i urzędnicy.

Uczestników przywitał Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Następnie Pan dr Mirosław Grochowski, ekspert ds. przestrzennych, przedstawił przebieg prac nad przygotowaniem strategii. Pani dr Paulina Nowicka, koordynator prac nad strategią, zaprezentowała poszczególne elementy projektu strategii oraz omówiła cele operacyjne przyporządkowane do celu strategicznego Funkcjonalna przestrzeń.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której każdy z obecnych mógł zgłosić uwagi do projektu i zadać pytanie związane z procesem aktualizacji strategii.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=9Lz_Sjicrxo