Spotkania konsultacyjne na Bemowie i Ursusie

Za nami dwa pierwsze spotkania konsultacyjne w dzielnicach. 12 kwietnia 2017 r. odbyły się spotkania na Bemowie (w Bemowskim Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, godz. 18:00) oraz na Ursusie (w Domu Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, godz. 17:30).

Spotkania prowadzili pracownicy Urzędu m.st. Warszawy z Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Przedstawili jak wyglądały poszczególne etapy prac nad strategią oraz omówili projekt strategii. Zaprezentowali również harmonogram konsultacji społecznych i poinformowali, w jaki sposób można zgłosić uwagi do projektu strategii.

Na koniec miała miejsce dyskusja, podczas której uczestnicy mogli zgłaszać komentarze do projektu i zadawać pytania dotyczące procesu aktualizacji strategii.

Informacje na temat prowadzonych konsultacji społecznych znalazły się m.in. w spotach w środkach transportu publicznego i citylight’ach na przystankach, w prasie ogólnomiejskiej i dzielnicowej, komunikatach radiowych,  materiałach informacyjnych (ulotkach, plakatach, folderach) dystrybuowanych na terenie wszystkich dzielnic (m.in. w Miejscach Aktywności Lokalnej, instytucjach kultury i wybranych lokalach gastronomicznych), stronach internetowych i profilach na Facebooku (Warszawa2030 i prowadzonych przez urzędy dzielnic). Informacja na temat konsultacji społecznych strategii znalazła się także w liście Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz skierowanym do mieszkańców, który trafił do skrzynek pocztowych kilkuset tysięcy gospodarstw domowych. Urzędy dzielnic prowadziły kampanię informacyjną również we własnym zakresie poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych np. w domach kultury i innych ośrodkach o charakterze dzielnicowym. Spot reklamujący spotkanie na Bemowie wyświetlany był również na wielkoformatowym ekranie znajdującym się nad wejściem do urzędu dzielnicy.

Pomimo szerokiej kampanii informacyjnej odnotowano niską frekwencję. W spotkaniu na Bemowie wzięło udział 11 osób, a w Ursusie tylko 5. Mamy nadzieję, że przyszłe wydarzenia przyciągną więcej zainteresowanych.