Spotkania konsultacyjne na Targówku i Pradze-Południe

Za nami kolejne spotkania konsultacyjne w dzielnicach. 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17:30 odbyły się spotkania na Targówku (w Urzędzie Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20) oraz Pradze-Południe (w Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2).

Spotkania prowadzili pracownicy Urzędu m.st. Warszawy z Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Przedstawili jak wyglądały poszczególne etapy prac nad strategią oraz omówili projekt strategii. Zaprezentowali również harmonogram konsultacji społecznych i poinformowali, w jaki sposób można zgłosić uwagi do projektu strategii.

Na koniec miała miejsce dyskusja, podczas której uczestnicy mogli zgłaszać komentarze do projektu i zadawać pytania dotyczące procesu aktualizacji strategii.

Informacje na temat prowadzonych konsultacji społecznych znalazły się m.in. w spotach w środkach transportu publicznego i citylight’ach na przystankach, w prasie ogólnomiejskiej i dzielnicowej, komunikatach radiowych,  materiałach informacyjnych (ulotkach, plakatach, folderach) dystrybuowanych na terenie wszystkich dzielnic (m.in. w Miejscach Aktywności Lokalnej, instytucjach kultury i wybranych lokalach gastronomicznych), stronach internetowych i profilach na Facebooku (Warszawa2030 i prowadzonych przez urzędy dzielnic). Informacja na temat konsultacji społecznych strategii znalazła się także w liście Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz skierowanym do mieszkańców, który trafił do skrzynek pocztowych kilkuset tysięcy gospodarstw domowych. Urzędy dzielnic prowadziły kampanię informacyjną również we własnym zakresie poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych np. w domach kultury i innych ośrodkach o charakterze dzielnicowym.

W spotkaniu na Targówku wzięły udział 44 osoby, a na Pradze-Południe 25. Mamy nadzieję, że przyszłe wydarzenia przyciągną więcej zainteresowanych.