Podsumowanie oraz materiały z „Seminarium o Obszarze Metropolitalnym Warszawy”

W dniu 17 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone wpływowi Obszaru Metropolitalnego Warszawy na rozwój stolicy. Było to kolejne wydarzenie w ramach procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. Seminarium otworzył Pan Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Następnie Pan Kamil Przyborowski przybliżył tematykę związaną z uwarunkowaniami instytucjonalno-prawnymi dotyczącymi programowania rozwoju OMW. Pani dr Anna Dąbrowska zaprezentowała wybrane wątki diagnozy powstałej w ramach prac nad strategią OMW, przybliżając potencjały społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne. Pan Tomasz Zegar zaprezentował najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Warszawie dotyczące OMW. Po prezentacjach odbyła się dyskusja, której celem była identyfikacja potencjałów i wyzwań OMW, które powinny być ujęte w aktualizowanej strategii rozwoju Warszawy. Do głównych tematów podejmowanych podczas dyskusji należały: rozwój i integracja systemu transportu publicznego, ochrona terenów zieleni w kontekście idei klinów napowietrzających i zielonego pierścienia, potencjały rozwoju biznesu zarówno w Warszawie, jak również w gminach sąsiadujących, które oferują m.in. tereny inwestycyjne; zwrócono uwagę na potrzebę zagospodarowania terenów w sposób zrównoważony i kształtowania struktur funkcjonalnych, podkreślano potrzebę współpracy instytucjonalnej, czego dobrym przykładem jest budowanie porozumień wokół narzędzia ZIT.

Zapraszamy również do obejrzenia materiału nagranego w trakcie Seminarium dostępnym: tutaj.

Wszystkie ww. prezentacje dostępne są poniżej. Zachęcamy do lektury!

Programowanie Rozwoju OMW – Kamil Przyborowski

Diagnoza OMW – Anna Dąbrowska

OMW w najnowszych statystykach – Tomasz Zegar