Rozwój handlu śródmiejskiego w Warszawie

Miasto wdraża pilotaż, który ma zwiększyć atrakcyjność centrum w oczach potencjalnych najemców oraz klientów. Zmiany rozpoczną się od ul. Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich.

Środkowy odcinek ulicy Marszałkowskiej od placu Zbawiciela do Ronda Dmowskiego oraz wschodni odcinek Alej Jerozolimskich od ronda Dmowskiego do ronda de Gaulle’a – to tutaj zostanie wdrożony pilotaż, mający na celu rozwój handlu śródmiejskiego.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy: Wskazane miejsca to fragmenty głównych arterii komunikacyjnych centrum Warszawy. Jednocześnie są to odcinki, w których udział lokali miejskich jest znaczący, co jest istotne dla efektywności przeprowadzenia pilotażowego programu. To działanie wpisuje się w szerszą strategię odnowy centrum Warszawy, które ma być miejscem przyjaznym, sprzyjającym różnorodnym stylom życia i sposobom spędzania wolnego czasu. Zmianom będą towarzyszyły inwestycje w poprawę jakości i estetyki przestrzeni publicznej, co spowoduje, że będzie bardziej przyjazna dla użytkowników – warszawiaków i turystów.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Więcej