Nabór członków do Grup Roboczych


Do 28 października trwa nabór kandydatów, reprezentujących stronę społeczną, na członków trzech Grup Roboczych:
– ds. społecznych,
– ds. gospodarczych,
– ds. przestrzennych,
które będą przez najbliższe dwa lata pracować nad strategią rozwoju Warszawy.

Jest to jedna z wielu możliwości udziału w procesie aktualizacji strategii.

Co będą robiły Grupy Robocze?
Grupy Robocze będą odpowiedzialne za wypracowanie, przy wsparciu ekspertów, kluczowych elementów strategii (w tym w szczególności wyzwań i potencjałów Warszawy oraz celów rozwojowych).
Będą pracowały w trybie warsztatowym, w grupach liczących ok. 25 osób, spośród których 12 będzie reprezentantami środowisk lokalnych i innych interesariuszy (pozostali członkowie to przedstawiciele Urzędu i Rady m.st. Warszawy).
Spotkania będą odbywały w dni robocze w godzinach popołudniowych. W tym roku planowane są dwa spotkania, a w kolejnym co najmniej cztery. Ponadto członkowie grup będą opiniowali na bieżąco tworzone rozdziały strategii.
Rozpoczęcie prac Grup Roboczych planowane jest na przełom listopada i grudnia.

Kto może być członkiem Grup Roboczych?
Zapraszamy do pracy w Grupach Roboczych osoby, które interesują się rozwojem Warszawy. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej z dziedzin, która będzie przedmiotem dyskusji Grup Roboczych, i chcą się nimi podzielić z innymi. Udzielają się w organizacjach, gremiach konsultacyjno-doradczych czy aktywnie uczestniczyły choćby w tworzeniu innych dokumentów programowych Warszawy (np. poprzez udział w warsztatach lub debatach).
Ponieważ spotkania Grup Roboczych będą miały charakter warsztatów, liczymy na osoby otwarte na dyskusję i lubiące pracować w grupie.

Jak można zgłosić się do Grup Roboczych?
Zgłoszenia można składać zarówno bezpośrednio w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, piętro XIX, pok. 1904, z dopiskiem „Nabór do Grup Roboczych”), jak i drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres warszawa2030@um.warszawa.pl (mail prosimy zatytułować „Nabór do Grup Roboczych”).
Osoby chcące uczestniczyć w pracach Grup Roboczych prosimy o złożenia:
– formularza zgłoszeniowego,
– oświadczenia,
– CV,
– rekomendacji organizacji/ instytucji o zasięgu działania co najmniej całej Warszawy.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 października.

Jak będą wybierani członkowie Grup Roboczych?
Procedura wyboru członków Grup Roboczych została podzielona na trzy etapy:
Etap I: Ocena formalna, czyli sprawdzenie czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy (formularz, oświadczenie, CV oraz rekomendacje) oraz czy kandydat spełnia minimalne wymagania pod względem doświadczenia.
Etap II: Ocena merytoryczna. Jest dokonywana w przypadku, gdy chętnych do pracy w Grupach Roboczych, spełniających wymagania formalne, jest więcej niż miejsc. Ocenia podlega doświadczenie zawodowe i dotychczasowa aktywność społeczna. Aby zapewnić obiektywizm ocen, będą one dokonywane przez zespół naszych ekspertów, odpowiedzialnych za prace nad strategią.
Etap III: Akceptacja listy członków Grup Roboczych. Dokonuje jej Komitet Sterujący ds. aktualizacji strategii. W przypadku, gdy lista rekomendowanych przez ekspertów członków Grup Roboczych będzie przekraczała liczbę miejsc, Komitet Sterujący zarządzi losowanie.

Osoby, którym nie udało się zostać członkiem Grup Roboczych, zostaną wpisane na listę rezerwową (w każdym momencie będą mogły zrezygnować).
Wszystkie osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą na bieżąco informowane o pracach prowadzonych przez zadeklarowaną Grupę Roboczą.
W przypadku rezygnacji z pracy w Grupie Roboczej któregoś z uczestników zostanie on zastąpiony kandydatem z listy rezerwowej.

Pobierz

Regulamin naboru członków do grup roboczych ds aktualizacji strategii

Oświadczenie kandydata na członka grupy roboczej ds aktualizacji strategii

Formularz zgłoszeniowy kandydata na cżłonka grupy roboczej ds aktualizacji strategii

 

Możliwość komentowania jest zablokowana.