Raport – Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA

Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.

W badaniu PISA piętnastolatki z Warszawy uzyskały wyniki należące do najwyższych na świecie we wszystkich trzech dziedzinach. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.