Raport Otwarcia w przystępnym skrócie – Polityka Cyfrowej Transformacji

Raport Otwarcia w projekcie tworzenia Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy miał za zadanie zebrać i podsumować wiedzę uzyskaną w toku warsztatów, wywiadów, badań, analizy źródeł i przypadków miast referencyjnych.

Raport jest więc podsumowaniem prac analitycznych, a jednocześnie punktem wyjścia do wyboru elementów, które ostatecznie znajdą się w projekcie dokumentu Polityki.

Tutaj znajduje się prezentacja będąca skrótem Raportu Otwarcia.