Projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030 został skierowany do Rady m.st. Warszawy.

Projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030 został skierowany do Rady m.st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że Strategia #Warszawa2030 zostanie przyjęta na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy 10 maja.