Prelekcja dla nauczycieli ze Strategii #Warszawa2030

9 marca w ramach projektu „Warszawa lokalnie dla szkół” odbyło się spotkanie z nauczycielami warszawskich szkół na temat Strategii #Warszawa2030. Podczas spotkania został poruszony temat działania samorządu lokalnego, możliwości podejmowania oddolnych działań przez młodych mieszkańców i młode mieszkanki Warszawy oraz roli szkoły jako miejsca edukacji obywatelskiej z tego zakresu. Udział w projekcie pozwolił na rozwój wiedzy i zdobycie doświadczeń związanych z możliwościami podejmowania oddolnych działań na rzecz wspólnoty lokalnej wśród młodych i dorosłych mieszkańców Warszawy skupionych wokół szkół.