Praktyki terenowe ze strategii na Uniwersytecie Warszawskim

W dniach 12-16 września studenci II roku gospodarki przestrzennej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy naszym wsparciu odbyli praktyki terenowe w ramach przedmiotu „Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej”.

W czasie ich trwania studenci od strony praktycznej poznali elementy procesu planowania strategicznego. Głównym zadaniem było dowiedzenie się od mieszkańców, w jaki sposób powinna zostać zrealizowana wizja Warszawy do 2030 roku, czyli aby stolica stała się miastem aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem oraz otwartą metropolią.

Wyniki badań studentów zostaną wykorzystane do ewaluacji dotychczasowych wyników prac nad celami rozwojowymi Warszawy.

praktyki