Prace wewnętrzne nad określeniem wskaźników

Pod koniec października odbyły się dwa kolejne spotkania dotyczące wskaźników. 25 i 30 października eksperci ds. aktualizacji strategii rozwoju pracowali nad określeniem ich wartości.