Prace nad wskaźnikami na potrzeby monitoringu strategii #Warszawa2030

W grudniu odbyły się cztery spotkania, podczas których wypracowano założenia monitoringu strategii oraz wskaźniki pozwalające mierzyć realizację jej celów. W spotkaniu wzięli udział eksperci wspierający proces aktualizacji strategii, pracownicy wybranych biur Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W I połowie stycznia odbędzie się spotkanie podsumowujące efekty prac. Następnie wypracowany materiał zostanie przedyskutowany z Grupami Roboczymi ds. aktualizacji strategii.

wykres