Posiedzenie Komitetu Sterującego

W czwartek 20 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii. Spotkanie poświęcono kwestii struktury instytucjonalnej niezbędnej w zarządzaniu strategią, która jest efektem prac Grupy Roboczej ds. systemowych.

komitet