Posiedzenie Komitetu Sterującego

7 lutego w Centrum Kreatywności Targowa 56 odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego zostały umówione:

  1. uwagi zgłoszone do projektu standardów dokumentów programujących rozwój Warszawy,
  2. koncepcja powiązania strategii z budżetem m.st.

Natomiast podczas kolejnego spotkania, 21 lutego, omówione zostaną uwagi zgłoszone do opisu celów strategicznych i operacyjnych.

ks