Posiedzenie Komitetu Sterującego

Przed świętami, 20 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku. Przedmiotem spotkania było:

  1. Podsumowanie prac nad celami strategii;
  2. Podsumowanie prac Grupy Roboczej ds systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektu standardów dokumentów programujących rozwój miasta;
  3. Propozycja rozszerzenia kompetencji Komitetu Sterującego.

ks