Posiedzenie Komitetu Sterującego

6 października odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii. Program spotkania obejmował trzy punkty:
zaakceptowano zmiany personalne w strukturze Grup Roboczych,
– przedstawiono stan prac Grupy Roboczej ds. systemowych,
oraz omówiono wyniki prac nad celami strategicznymi i operacyjnymi.

Po spotkaniu członkowie Komitetu Sterującego otrzymali dodatkowo czas na zgłaszanie uwag.

Komitet Sterujący 06.10.2-16