Posiedzenie komisji stypendialnej I edycji Stypendiów Prezydenta m.st. Warszawy dla doktorantów

Wczoraj, tj. 11 września, odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej I edycji Stypendiów Prezydenta m.st. Warszawy dla doktorantów. Przedstawiciele sektora nauki oraz m.st. Warszawy, w tym naszego zespołu, debatowali nad 17 aplikacjami wybranymi z 75 zgłoszeń. Jednym z kluczowych elementów aplikacji było wykazanie powiązań ze Strategią #Warszawa2030.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Posiedzenie komisji stypendialnej