Polityka turystyczna Warszawy – wyznaczamy kierunki

Warszawa ma blisko 2 mln mieszkańców, a w 2019 roku odwiedziło nas ponad 10 mln turystów i ponad dwukrotnie więcej gości jednodniowych. Turystyka pełni ważną rolę w rozwoju miasta, dlatego wprowadzamy „Politykę turystyczną m.st. Warszawy”,                  która zapewni jej spójność z innymi funkcjami miasta.

Najważniejsze kierunki rozwoju turystyki w Warszawie

Zwiększenie aktywności turystycznej w dzielnicach, stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych, zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami turystów i mieszkańców – te i inne postulaty znalazły się w dokumencie wprowadzonym przez Warszawę. „Polityka turystyczna Warszawy” uwzględnia zapisy z „Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej” oraz „Nowej Agendy Miejskiej” Narodów Zjednoczonych.

Podczas przygotowania „Polityki turystycznej m.st. Warszawy” korzystaliśmy również z doświadczeń i strategii innych miast, w tym: Londynu, Nowego Jorku, Brukseli, Dublina, Zurichu, Sztokholmu, Pragi, Helsinek, Aten, Oslo, Rzymu, Berlina, Wiednia, Paryża, Lizbony, Madrytu i Amsterdamu. Dobre praktyki z sześciu ostatnich miast posłużyły do sformułowania zapisów zawartych w warszawskiej polityce turystycznej.

Oferta turystyczna nie tylko w centrum

W 2019 roku w Warszawie było ponad 50 tys. miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania, a kolejnych niemal 7 tys. w serwisach internetowych oferujących najem krótkoterminowy. Rozwój bazy noclegowej w dzielnicach Warszawy jest nierównomierny – najwięcej miejsc noclegowych dla turystów znajduje się w Śródmieściu (35 proc.). Na kolejnych miejscach plasują się Włochy (14 proc.) oraz Mokotów i Wola (po 10 proc. na terenie każdej z tych dzielnic).

Jednym z kluczowych zagadnień „Polityki turystycznej” jest rozpraszanie ruchu turystycznego w mieście, aby uniknąć natłoku odwiedzających w Śródmieściu.        W tym celu chcemy zwiększać aktywność turystów w innych dzielnicach Warszawy.  W tym obszarze kluczowe dla miasta jest jednak zachowanie pozytywnej relacji pomiędzy dzieleniem się lokalnością a spokojem życia mieszkańców.

Koronawirus a turystyka

We wprowadzonym dokumencie, uwzględniamy również wpływ pandemii COVID-19, która w 2020 roku sparaliżowała ruch turystyczny na całym świecie.               Jej skutkiem jest globalny spadek dynamiki ruchu turystycznego, który dotyka także Warszawę. Osiągnięta przez miasto pozycja na rynku turystycznym powinna zapewnić stosunkowo szybki powrót do wypracowanych w ostatnich latach wskaźników.

Silnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego w stolicy jest przemysł spotkań. Biorąc pod uwagę wskaźnik CIMI (Competitiveness Index of Meetings Industry), Warszawa jest najbardziej konkurencyjnym miastem polskim na międzynarodowym rynku spotkań. W 2019 roku w stolicy odbyło się blisko 16 tys. spotkań (kongresów, konferencji, targów), co oznacza, że średnio dziennie organizowano tu ponad 40 wydarzeń. Wzięło w nich udział łącznie niemal 2,8 mln uczestników.

Polityka turystyczna Warszawy spójna ze strategią miasta

„Polityka turystyczna m.st. Warszawy” wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje wartości i zasady, które jej dotyczą i zostały ujęte w ośmiu kierunkach sprzężonych z celami operacyjnymi „Strategii #Warszawa2030”. Dokument określa ich zastosowanie w praktycznych działaniach realizowanych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami i branżą, co umożliwi zharmonizowanie rozwoju turystyki z rozwojem miasta.

Dokument został przygotowany w modelu partycypacyjno-eksperckim. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli warszawskiego samorządu oraz szerokie grono reprezentantów warszawskiej branży turystycznej. W toku prac wykorzystaliśmy rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy stanu turystyki.

Istotne było stworzenie dokumentu akceptowanego przez mieszkańców, dlatego projekt dokumentu o polityce turystycznej poddaliśmy konsultacjom społecznym. Został on przyjęty bardzo pozytywnie, a sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag opisaliśmy w raporcie z konsultacji.

Zapisy „Polityki turystycznej m.st. Warszawy” i wynikające z niej rekomendacje stanowią wytyczne do uwzględnienia w programach wykonawczych w ramach realizacji „Strategii #Warszawa2030”.

Z dokumentem oraz wprowadzającym go zarządzeniem można zapoznać się tutaj.