Polityka kulturalna na Forum Przyszłości Kultury

Tegoroczna edycja Forum Przyszłości Kultury poświęcona będzie przede wszystkim problemom miejskiej polityki kulturalnej i refleksji nad rolą samorządu w kreowaniu życia kulturalnego miasta.

30 listopada w Teatrze Powszechnym odbędzie się debata „Warszawa: kultura dla przyszłości” dotycząca projektu polityki kulturalnej m.st. Warszawy. Projekt dokumentu już od grudnia będzie poddawany konsultacjom społecznym. W dyskusji udział wezmą: dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka, dr hab. Iwona Kurz, Edwin Bendyk, dr Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski. W spotkaniu udział weźmie zespół redakcyjny dokumentu: dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka i dr hab. Iwona Kurz oraz recenzenci: Edwin Bendyk, dr Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski.

Spotkanie zakończy debata otwarta dla publiczności.

Zapraszamy do udziału w dyskusji – udział w Forum Przyszłości Kultury jest otwarty.

Więcej informacji o forum tutaj 

Nazwa wydarzenia i data