Polityka cyfrowej transformacji Warszawy: warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

25 czerwca br. odbędą się warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, których celem będzie omówienie podstawowych elementów Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Cele Polityki.
  2. Kluczowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą sprzyjać lub przeszkadzać w realizacji celów Polityki.
  3. Rola organizacji pozarządowych w procesie cyfrowej transformacji Warszawy.
  4. Wartości i zasady jakimi, z perspektywy organizacji pozarządowych, powinna kierować się cyfrowa transformacja Warszawy.
  5. Główne pojęcia projektowe: 1) transformacja cyfrowa oraz 2) miasto inteligentne / smart city.
  6. Istotne trendy mające wpływ na rozwój miast.