Podsumowanie seminarium o roli kultury w rozwoju Warszawy.

W poniedziałek 27 czerwca w Nowym Teatrze odbyło się seminarium dot. roli kultury w rozwoju Warszawy. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Pascal Gielen z Uniwersytetu Groningen.

Prof. Pascal Gielen jest dyrektorem centrum badawczego Arts in Society na Uniwersytecie w Groningen, gdzie wykłada socjologię sztuki i prowadzi grupę badawczą; autor książek o sztuce współczesnej, dziedzictwie kulturowym oraz polityce kulturalnej, w Polsce znany m.in. dzięki publikacji „KONIEC KULTURY, KONIEC EUROPY”.

Prof. Gielen w trakcie swojego wykładu przybliżył definicję kultury. Przedstawił ją jako sposób życia i coś co nadaje sens życiu i relacjom społecznym. Omówił również funkcje kultury oraz role jakie pełni w szeroko pojętym rozwoju i kształtowaniu miast. Nie zabrakło też dwóch ważnych koncepcji – common city i komonizm.

Warsaw CityCommons – wykład prof. Pascala Gielena.Kultura 07

Tomasz Thun-Janowski, Dyrektor Biura Kultury, zwrócił uwagę na to jaka powinna być rola kultury w strategii. Według niego powinno się podkreślać, że jest ona rdzeniem, z którego wyrasta ekonomia, przestrzeń i porządek społeczny.

Dr Mirosław Grochowski, ekspert ds. przestrzennych dokładnie przybliżył w trakcie spotkania jaka jest logika prac nad strategią i zapewnił, że kultura obecna jest na każdym etapie.

W późniejszej dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę, że potrzebne są w mieście przestrzenie, gdzie mogły by być realizowane oddolnie inicjatywy kulturalne, inicjowane przez mieszkańców. Takimi miejscami mogły by być szkoły, czy inne obiekty użyteczności publicznej. Zwrócono także uwagę na niewykorzystany wciąż potencjał bibliotek. Zauważono dużą potrzebę większego wychodzenia z kulturą do mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z podcastem wydarzenia.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.