Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Wspólnota

Zakończyliśmy konsultacje na temat wizji i wartości, jakie powinny leżeć u podstaw wspierania rozwoju wspólnot w Warszawie. Był to pierwszy etap tworzenia Programu Wspólnota – programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji i zachęcamy do śledzenia i włączania się w dalsze prace nad Programem.

Program Wspólnota – Raport z konsultacji