Podsumowanie I etapu prac nad Programem Dialog

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania podsumowującego I etap prac nad Programem Dialog, które odbyło się 24 maja w Pałacu Ślubów.

Prezentacja: Podsumowanie I etapu prac