Podsumowanie debaty Warszawa 2030. Społeczeństwo

Debata Warszawa 2030. Społeczeństwo była pierwszą z tzw. debat tematycznych organizowanych w ramach procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. Wzięło w niej udział ponad 100 osób.
Debata była podzielona na dwie części. W pierwszej z nich poruszane były zagadnienia dotyczące przebiegu procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy, natomiast druga część została poświęcona na panel dyskusyjny oraz dyskusję z przybyłymi mieszkańcami Warszawy i przedstawicielami różnych stołecznych instytucji i organizacji. Wystąpienia i dyskusje toczyły się wokół szeroko pojętych zagadnień społecznych.

Więcej na ten temat można przeczytać w SPRAWOZDANIU.

Zapraszamy również do obejrzenia retransmisji debaty.