Podsumowanie debaty Warszawa 2030.Przestrzeń

Debata Warszawa2030. Przestrzeń, która odbyła się 21 października 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki, była drugą z tzw. debat tematycznych organizowanych w ramach procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. Zagadnienie zagospodarowania przestrzennego stolicy, jak zwykle, okazało się budzić duże zainteresowanie – w debacie wzięło udział niemal 200 osób.
Debata była podzielona na dwie części. W pierwszej z nich poruszane były zagadnienia dot. planowanego przebiegu procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy, natomiast druga część została poświęcona na panel ekspertów i dyskusję z przybyłymi mieszkańcami Warszawy i przedstawicielami różnych stołecznych instytucji i organizacji.
Wystąpienia i dyskusje toczyły się wokół szeroko pojętych zagadnień przestrzennych. Tym razem delimitacja pojęcia nie budziła tyle wątpliwości co w przypadku sfery społecznej.

Więcej…