Plenarne posiedzenie Grup Roboczych

18 grudnia odbyło się spotkanie plenarne Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii. Podczas posiedzenia zostały podsumowane prace nad Strategią, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad wskaźnikami monitoringu.