Plany na energooszczędność miejskich budynków

Warszawa stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Miasto rozpocznie w maju dialog techniczny o modernizacji energetycznej około 50 stołecznych budynków. Zakwalifikowane firmy przedstawią propozycję kompleksowych prac, zmniejszających zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną.

Modernizacja, która miałaby być przeprowadzona m.in. w szkołach, halach sportowych czy domach kultury zakłada przede wszystkim ocieplenie budynków i zabezpieczenie ich przed szybkimi zmianami temperatury wewnątrz obiektu, np. poprzez wymianę okien i drzwi zewnętrznych czy systemów wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) i klimatyzacją. Inwestycje mogą też się wiązać z instalacją odnawialnych źródeł energii jak i zmianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Zakres i rodzaj prac zostanie określony po konsultacjach rynkowych.

Przedsięwzięcie będzie wykonane w formule ESCO (energy service company oznacza firmę oferującą usługi energetyczne). Inwestor przekazuje środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta i przeprowadza niezbędne prace w obiektach, udzielając gwarancję uzyskania oszczędności.

Stolica ogłosiła w kwietniu dialog techniczny, w ramach którego Warszawa przeprowadzi konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami i opracuje dokumentację przetargową w jak największym zakresie odpowiadającą potrzebom miasta. Warszawa wstępnie zakłada, że modernizacja w formule esco może objąć nawet 50 budynków, jednak ostateczna liczba obiektów poddanych modernizacji zostanie ustalona po zakończeniu dialogu technicznego.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.

Więcej informacji

Panorama Warszawy