Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego za nami

18 września odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii, pod przewodnictwem  Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Komitet składa się z przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy, a jego zadaniem jest czuwanie nad jakością procesu aktualizacji strategii oraz wypracowanego w ramach niego dokumentu.

W spotkaniu wziął również udział prof. Wojciech Dziemianowicz, który przez następne dwa lata będzie nas wspierał w aktualizacji strategii.

Na spotkaniu omówiono:

– organizację procesu aktualizacji strategii,

– projekt regulaminu naboru członków ze strony społecznej do grup roboczych (nabór rusza już 23 września!) oraz

– plan pracy.

Kolejne posiedzenie planowane jest na listopad.