Michał Beim: Standardy dostępności przestrzennej publicznego transportu zbiorowego w planowaniu przestrzennym

Dostępność przestrzenna transportu publicznego należy do jednych z kilku rodzajów dostępności warunkujących atrakcyjność tej formy mobilności. Odległość do przystanków w walny sposób determinuje zachowania transportowe mieszkańców. Można wyróżnić dwa zasadnicze kryteria dotyczące wpływu dostępności transportu publicznego na preferencje w wyborze sposobu poruszania się: drogę od drzwi mieszkania do przystanku mierzoną czasem dojścia,...

Więcej