Konsultacje społeczne Polityki turystycznej

25 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się otwarte spotkanie będące częścią konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy” opracowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki. Podczas wydarzenia dr Maria Schicht, zastępca dyrektora Stołecznego Biura Turystyki zaprezentowała założenia dokumentu, w tym główne kierunki polityki.  Istotną zmianą w podejściu do turystyki...

Więcej

Warsztaty – Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

24 czerwca w ramach współpracy Urzędu m.st. Warszawy ze środowiskiem akademickim odbyły się warsztaty poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SGGW, WUM, UW, Zarządu Zieleni, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz Biur: Architektury i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Ochrony Powietrza i Polityki...

Więcej

Polityka cyfrowej transformacji Warszawy: warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

25 czerwca br. odbędą się warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, których celem będzie omówienie podstawowych elementów Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Cele Polityki. Kluczowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą sprzyjać lub przeszkadzać w realizacji celów Polityki. Rola organizacji pozarządowych w procesie cyfrowej...

Więcej

Warsztaty – Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

Mając na uwadze aktualność tematów związanych z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim: prace nad programami wykonawczymi do Strategii #Warszawa2030, w szczególności do celów 3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym oraz 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, prace Biura...

Więcej

Konsultacje społeczne Polityki turystycznej m.st. Warszawy

Dziś rozpoczynają się, trwające do 17 lipca br., konsultacje społeczne Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy. Polityka turystyczna wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje zasady i wartości, którymi powinniśmy się kierować, podejmując decyzje i działania związane z turystyką w Warszawie. Odnosi się do zagadnień podstawowych i priorytetowych, a także wpisuje...

Więcej

Targówek – Gmina na 5!

Urząd Dzielnicy Targówek został laureatem prestiżowego konkursu „Gmina na 5!” prowadzonego przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH. Zadaniem naukowców prowadzących badania podczas konkursu było wyłonienie jednostek samorządowych, posiadających najlepsze standardy obsługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dużą uwagę zwracano również na upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie dostępu do informacji publicznej dla inwestorów z wykorzystaniem...

Więcej