Powstało Biuro Strategii i Analiz

W ramach struktury Urzędu m.st. Warszawy działa nowe biuro – Biuro Strategii i Analiz. Biuro Strategii i Analiz odpowiedzialne jest za koordynowanie polityki rozwoju m.st. Warszawy oraz nadzór nad badaniami.W skład komórki weszły zespoły, które dotychczas funkcjonowały w ramach Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Marketingu Miasta. Zadania...

Więcej