Warsztaty w Łodzi

8 i 9 listopada w Łodzi odbyły się warsztaty „Wyzwania największych miast polski na styku obecnej i przyszłej perspektywy finansowej UE. Mechanizmy finansowania aktywności strategicznych w kontekście nowego prawodawstwa”. W spotkaniu uczestniczyły biura oraz wydziały strategiczne kilku miast polskich. Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy...

Więcej