O przebiegu prac nad strategią na KDS ds. Partycypacji Obywatelskiej

13 października na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej dr Paulina Nowicka i Nina Baczyńska omówiły aktualny stan prac nad celami strategicznymi i operacyjnymi Warszawy do 2030 roku. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia wagi NGO oraz ich sieciowania w kontekście podniesienia twórczego potencjału społecznego. Dyskutowano również, w jaki sposób zagwarantować realizację strategii przez władze miasta w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

kds2